domingo, janeiro 08, 2006

INQUEDANZAS POLÍTICAS CASEIRAS

Está visto e comprobado que nos gusta darnos caña. En relación á famosa "alternativa" aínda non teño completamente formada unha opinión. Agora ben, non son boas sinais que sexa "ese" xornal que nos está laminando nos últimos meses o que teña acceso, antes que a inmensa maioría dos benegueiros, a dito documento. Digo eu que as boas intencións dos que o propoñen (de cara ao moi necesario debate interno) quedan claramente en entredito.

En canto ás consecuencias de fondo, haberá que ver, pero os presaxios non son bos. Coma sempre haberá unha gañadora, que aceptará de bo grado darlle a aperta do oso ao que ultimamente está defraudando por terse esquecido da casa.

Por outro lado, haberá que prestarlle máis atención ao desánimo crecente dunha parte da militancia que se sinte "defraudada" (sobre esto ten unha teoría excelente o sociólogo e economista H.O. Hirschman).

Resumindo:
Búscase liña ideolóxica e aparello político para crear alternativa interna en chiringuito que serva a súa vez de alternativa política seria e críbel na Galiza do século XXI. Interesados, prégase poñerse en contacto nesta dirección.

EUROREXIÓN


Tantas cousas por contar... comezo pola máis amena.

Dun tempo a esta parte ábreseme unha ventana na internet destas que non son quen de atopar a maneira para que no saia. Non me lembro agora como se chaman...

O caso é que na mesma aparecen unha serie de "jovencitas" en actitude irreverente de xeito que para cada unha delas se sinala o nome (nickname), a idade e o lugar de procedencia (ou de traballo...). A curiosidade é que todas elas son ou ben galegas (Vigo, Vivieiro, Boveda, -non é broma) ou ben do norte de Portugal (Porto, Bragança, Aveiro, etc...) .

Digo eu que con esto da "customization" que (ás veces) permite a rede, faise palpábel esa nova realidade emerxente que é a da Eurorexión. É que esto de interné éche a hostia!
Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet