quarta-feira, fevereiro 10, 2010

DÉBEDA E MERCADOS

Seica os mercados castigan ao Estado Español pola falla de rigor no control das contas públicas. O crecemento do deficit -consecuencia en grande medida dunha moi pronunciada caída dos ingresos públicos- é, efectivamente preocupante. Aínda así, os niveis de débeda pública española -ao redor do 60% do PIB- situanse por debaixo da media europea.

Nembargantes, o verdadeiramente preocupante non é á débeda pública, senón a débeda privada que acumulan familias, empresas e entidades financeiras: esta representa máis do 300% do PIB. O déficit por conta corrente que ano tras ano vén rexistrando a economía española non responde a exceso público ningún, senón aos excesos privados vinculados á burbulla inmobiliaria convenientemente cebada polo sector financeiro. A acumulación de tamaña débeda é reflexo dun dos cambios estruturais máis relevantes acontecidos na economía española nos últimos anos que non é o outro que a financiarización das economías domésticas, en clara sintonía cos deseños do fracasado modelo Neoliberal.

Por iso chama a atención como a dereita económia e mediática pon agora o fincapé nos desequilibrios orzamentarios públicos cando aplaudeu os bestiais desequlibrios orzamentarios privados. Son eses, e non outros, os que convén solventar.

Pd. A falla de dados sobre endebedamento familiar en Galicia, un atreveriase a dicir que este non é tan elevado como o da media española. Eis unha das razóns pola que a crise esta tendo efectos menos destrutivos na nosa economía.
Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet