domingo, junho 29, 2008

Barrio Latino


Os domingos pola tarde, unha parte dos que habitamos no ensanche Compostelán aínda estamos na aldea. Fai apenas catro ou cinco anos, cando xa era xullo e os estudantes abandonaban os pisos, iso significaba rúas baldeiras e silenzos de formigón. Sen embargo, agora, os novos galegos enchén os horrendos patios de mazán de ritmos do outro lado do atlántico. A cidade está parindo o seu "Barrio Latino", que veña ben...

segunda-feira, junho 16, 2008

Sabiduría Popular


"De gorrión imposible", díxome meu pai onte, "os gorrións non fan o niño nas laranxeiras".

domingo, junho 15, 2008

CRISIS, WHAT CRISIS?

Así dicía unha portada dun disco de Supertramp... pero non serei eu quen me resista a chamarlle crise, se é ese o grande tema de discusión.

Se negar o cambio de ciclo sería un absurdo, situarnos no outro extremo pode levar tamén a situarnos nun mundo alleo ao real. La Voz de Galicia deleitábanos hoxe nas súas páxinas salmón cun titular que tiña tanto de espectacular como de falaz. Seica temos o mesmo poder adquisitivo hoxe que hai 25 anos (ou menos incluso, agora non lembro ben o titular).

Facíase referencia a uns dados ou un informe, feito para o conxunto de España, sobre o custe da vida de hoxe en comparanza co de 1983. Pois ben, comparar a economía de 1983 coa de hoxe, en particular no caso galego, abstraéndose das múltiples mudanzas estruturais acontecidas só pode facerse en descargo do máis mínimo rigor intelectual; en aras da mediocridade mediática a que nos teñen acostumados nesa casa.

En 1983 algo menos da metade da poboación ocupada galega traballaba no sector agrario e pesqueiro, onde os niveis de produtividade eran non reducidos, senón ridículos. A capacidade de consumo neste sector era, por conseguinte, extremadamente reducida. Por outra banda, aínda que xa rematara o boom emigratorio dos 60 e 70, eran ducias de miles os residentes galegos no exterior, en particular en Europa. Na maioría dos territorios rurais galegos as alternativas aínda eran emigrar fóra de Galiza ou, na zona costeira, embarcarse en navieras foráneas.

A capacidade de aforro da nosa economía era elevada, si, pero por razóns moi diferentes ás que se puidera pensar nunha análise superficial:
a) Polo baixo nivel de consumo.
b) Porque unha parte relevante, certo que decrecente, das rendas salariais aínda viñan do exterior.

Hoxendía ningunha das dúas características anteriores está presente pois os niveis de consumo foronse achegando (a pasos axigantados) aos dos países do noso contorno e, en segundo lugar, as rendas (do factor traballo) exteriores perderon case que toda relevancia e mesmo o signo puidera se xa negativo, dada a chegada de inmigrantes nos últimos anos. Isto abstraéndonos da mellora evidente dos estandares de vida (educación, saúde, etc).

En definitiva, que nos ofrece entón o titular anterior?: unha comparación distorsionada feita ademáis pensando en Madrid ou en calquera outra grande capital máis que en Galiza.

Unha oportunidade para que pseudo-economistas boten por fóra, como de costume.

quinta-feira, junho 05, 2008

EL PAIS: QUE SE SAIBARecollo, polo seu interese, unha carta ao director atopada nun xornal galego.
"En relación ás novas publicadas polo xornal El Pais na Edición Galicia os días 1, 2 e 3 de Xuño onde se facía referencia a unha suposta validación irregular de vivendas por parte da conselleira Teresa Táboas, gustariame realizar diversos comentarios.
- Na información aparecida o 1 de xuño faise referencia a un informe do Consello de Contas onde se recollen as supostas irregularidades e apúntase que dito informe só está pendente da ratificación por parte do pleno do consello, unha vez que fora aprobado na comisión encargada da súa elaboración. Esta información é incorrecta pois, tal e como establece o artigo 7 da LEI 6/1985, do 24 de Xuño do Consello de Contas, correspóndelle ao pleno a aprobación (non a ratificación) dos informes. Estariamos por tanto diante dunha proposta de informe que non é nin público nin oficial, ao non estar aprobado polo organo competente.

- Unha vez que é evidenciado que a información recollida na proposta de informe do Consello de Contas é errónea e que a validación por parte da consellería de vivenda refírese en realidade a vivendas diferentes ás que a Conselleira Dª Teresa Táboas participara como arquitecta, chama a atención que El Pais se faga eco únicamente de que o "Consello de Contas rectificará a atribución a Táboas de pisos deficientes" esquecéndose de que viña de publicar unha información (cun potencial lesivo importante cara a Conselleira de Vivenda) baseándose en fontes erróneas e non oficiais pois o documento -reitero- estaba sen aprobar.

- Só queda rematar felicitanto a El Pais e ao autor do artigo pola súa capacidade para acceder a información de máxima relevancia por canles que, como é obvio, non son nin públicos nin oficiais."

segunda-feira, junho 02, 2008

EÓLICOS: O OURO NEGRO GALEGO

La Voz de Galicia anda preocupada porque a consellería que xestiona as concesións eólicas é do BNG. Seica unha decisión tan importante non pode recaer na 3ª forza política galega. Unha maneira coma outra calquera de dicir “que hay de lo mío”, á que –por outra banda- nos ten moi acostumada o devandito grupo mediático.

A La Voz de Galicia preocúpalle agora que se poidan revender as concesións, ao igual que no goberno anterior. Eso ó que recollen nos titulares. Logo explican que só poderá facerse unha vez que o parque eólico estea funcionando e conectado á rede, á diferenza do que acontecía co goberno anterior. Unha diferenza máis que significativa pero que sen embargo queda en segundo plano, atendendo aos intereses de La Voz de Galicia.

A xestión das concesións eólicas é seguramente un dos temas que máis necesidade ten de sair á luz de todos os vinculados co goberno Fraga. Se é certo o que este xornal nos di agora estariamos falando de situacións que raian á incompetencia e o favoritismo en descargo dos orzamentos públicos. Se a iso lle engadimos as monumentais cuantías de diñeiro das que estamos a falar os argumentos a favor dunha comisión de investigación no parlamento estarían servidos.


Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet